İTALYANCA SÖZLÜK

italyancasozluk.net

İtalyanca <-> Türkçe Sözlük

İtalyanca Çeviri, İtalyanca Tercüme

WWW.  
İTALYANCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
cura özen, itina; ilgi; tedavi, sağaltım /sf/
cura dikkat (f)
cura tedavi (f)
cura iyileştirme (f)
 
İlişkili Sonuçlar
accuratezza özen, dikkat, itina, ihtimam /sf/
accurato özenli, dikkatli, itinalı /agg/
assicurare temin etmek; sigorta etmek /v/
assicuratore sigortacı /sm/
assicurazione güvence; sigorta /sf/
curabile iyileştirilebilir /agg/
curare bakmak, özen göstermek; iyileştirmek, tedavi etmek /v/
incurabile iyileşmez, tedavi edilemez /agg/
oscuramento karartma /sm/
oscurare karartmak /v/
procura vekalet; vekaletname /sf/
procurare temin etmek, sağlamak /v/
procuratore vekil; savcı /sm/
rassicurare içini rahatlatmak, moral vermek /v/
trascurare ihmal etmek /v/
trascurato ihmalkâr; bakımsız /agg/
accuratamente doğru olarak (av)
accuratamente dikkatlice (av)
accurato doğru (ag)
assicurare güvence vermek (t)
assicurarsi önlem almak (r)