İTALYANCA SÖZLÜK

italyancasozluk.net

İtalyanca <-> Türkçe Sözlük

İtalyanca Çeviri, İtalyanca Tercüme

WWW.  
İTALYANCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
già önceden; çoktan, bile /avv/
già önceden (av)
già zaten (av)
 
İlişkili Sonuçlar
acquaragia terebentin /sf/
adagiare yatırmak, sermek /v/
adagiarsi yatmak, serilmek /v/
agiatezza rahatlık, konfor /sf/
agiato zengin, varlıklı /agg/
albeggiare gün ağarmak, şafak atmak /v/
allergia alerji /sf/
alloggiare konuk etmek, misafir etmek /v/
amoreggiare flört etmek /v/
antologia antoloji /sf/
antropologia antropoloji /sf/
appoggiare dayamak, yaslamak; desteklemek, tutmak /v/
archeologia arkeoloji, kazıbilim /sf/
arieggiare havalandırmak /v/
arrangiamento düzenleme, aranjman /sm/
arrangiarsi işini yürütmek /v/
artigiano zanaatkâr /sm/
assaggiare tadına bakmak /v/
atteggiamento duruş; davranış, tutum /sm/
atteggiarsi tavır takınmak /v/
bambagia hidrofil pamuk /sf/